CÔNG NGHỆ CƠ NHIỆT ĐIỆN THÁI DƯƠNG

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CƠ NHIỆT ĐIỆN THÁI DƯƠNG

Số 84 - Dãy A - Lô Nhà Vườn - Khu Đô Thị Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: 04 3872 3455 / 04 3872 0571 /38726578

Fax: 04 3872 3454

Di động: 0912312060 / 0913254264

Email:tmetco@vnn.vn Website: www.tmetco.vn

 

BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Bản đồ